Powrót do strony tytułowej


SPIS PUBLIKACJI WŁASNYCH Z LAT 1948 - 2006

1948 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - 2009
(ostatnie uzupełnienie - 14 maja 2007)

       Spis jest ujęty w porządku chronologicznym, przy czym z lewej strony zaznaczono, jaki jest rodzaj określonej publikacji, a mianowicie:

Indeks Rodzaj pracy
D praca doświadczalna
K praca kazuistyczna
Kl praca kliniczna
M monografia
P praca publicystyczna
Pg praca poglądowa
Pk podręcznik
Pt patent
S skrypt
54* dotyczy publikacji 54

 

       Wszakże określenie rodzaju publikacji nie zawsze mogło być ścisłe, gdyż dana praca właściwie mogłaby być zaliczona do paru takich kategorii.

       Jeżeli praca była opublikowana także i w streszczeniu, i to czasem w paru językach, to wszystko znalazło się w spisie w tej samej pozycji, jako to widać na przykładzie mojej pracy doktorskiej z roku 1949, wykazanej w pozycji 4.

       Wykaz ten nie obejmuje wszystkich moich publikacji z tego okresu. Pominięte w nim zostały niektóre recenzje, a także czasem i inne prace, przy czym pominięcie tych ostatnich wiązało się z tym, że redakcje czasopism, albo komitety organizacyjne zjazdów naukowych, czy konferencji, nie zawsze nadsyłały później odpowiednie druki. Tak na przykład o ukazaniu się mojej pracy w języku angielskim pt. ,,A new appraisal of the death cause of King Stefan Batory'' dowiedziałem się dopiero po siedmiu latach. Stało się to za sprawą dr F.C. Fervenzy z Rochester w Stanach Zjednoczonych, który zwrócił się do mnie z prośbą o przysłanie rycin przedstawiających Stefana Batorego, które mógłby przedstawić prezentując to zagadnienie podczas zebrania naukowego. Okazuje się, że redakcja czasopisma, zresztą bardzo cenionego, nie powiadomiła mnie o wydrukowaniu tej pracy. Nie można się temu zbytnio dziwić, gdyż wiadomo, z jak wielkimi trudnościami borykają się czasopisma naukowe.


 Powrót na początek strony